Odmítavý přístup bank ke kryptoměnám je v zahraničí předmětem soudních sporů

Kryptoměny jako nový globální fenomén doprovází kromě značných finančních implikací také nepříliš jasná právní regulace. Absence srozumitelné legislativy činí tuto oblast citlivou na jakékoli soudní rozhodnutí.

Jakkoli soudy – a to ani z globálního pohledu – zatím nevytvořily bohatou judikaturu týkající se kryptoměn, počet sporů v této oblasti narůstá. Meritum věci je v rámci kryptoměnové litigace různorodé. Relativně samostatnou skupinu však představují soudní pře účastníků „krypto světa“ s bankovními subjekty. Podstatou těchto sporů je vypovídání smluv o vedení běžných účtů ze strany bank nebo odmítání takové účty otevřít. Tedy situace, které se nevyhýbají ani České republice. Několik takových příkladů je známo ze zahraničí.

V Izraeli dosti sledovaný případ, k němuž se vyjádřil i izraelský Nejvyšší soud, byť zatím v rovině předběžného opatření, představuje věc Bits of Gold vs. Bank Leumi. Bits of Gold je společnost zabývající se obchodováním s kryptoměnami (především bitcoinem). K tomu účelu si v roce 2013 otevřela u Bank Leumi běžný účet, přičemž informovala banku, že účet bude používán v souvislosti s nákupem a prodejem bitcoinu. Po několika letech banka oznámila Bits of Gold, že tento účet nesmí být nadále používat pro jakoukoli činnost týkající se obchodování s bitcoinem a následně smlouvu o jeho vedení vypověděla.

Bits of Gold hledala proti tomuto postupu banky Leumi ochranu u soudů. Nižší soudy žalobu zamítly. Přisvědčily argumentům Bank Leumi, že vedení účtu sloužícího k nákupu a prodeji bitcoinů může způsobit bance závažnou újmu, protože by byla nucena vykonávat činnost, u níž jsou důvodné obavy, že je v rozporu s právními předpisy upravujícími činnost bank. U nejvyššího soudu však banka s takovou argumentací narazila. Ten totiž uvedl, že rozhodnutí banky vypovědět smlouvu o vedení účtu již bylo založeno na předpokladu, že činnost společnosti Bits of Gold v sobě inherentně nese riziko porušení bankovních předpisů ze strany Bank Leumi, jež by v konečném důsledku mohlo nabrat reálných obrysů. Nejvyšší soud zdůraznil, že za více než pět let, co měla Bits of Gold účet aktivní, se takové obavy se nenaplnily. Soud rovněž připomněl, že banka má další nástroje k předcházení podobným rizikům, a to včetně nástrojů sloužících k předcházení AML/CFT rizikům. Shrnul, že argumenty banky nejsou „v této fázi nic jiného než spekulace“ a dal za pravdu Bits of Gold.

Na podobné vlně se nesou spory i v dalších státech, jako jsou Spojené státy americké nebo Rusko. Chilský antimonopolní soud nařídil v dubnu dvěma největším chilským bankám znovu otevřít bankovní účty vedené pro jednu z největších kryptoměnových burz – Buda. Důvodem byl arbitrární postup bank Banco del Estado de Chile a Itau Corpbanca. Podle dostupných informací se Buda aktuálně domáhá u soudů znovuotevření účtů pro obchodování s kryptoměnami u dalších 8 bank. Podobně polská bitcoinová asociace požádala tamější úřad pro hospodářskou soutěž, aby prošetřil postup bank vypovídajících smlouvy o vedení bankovních účtů. V Indii se má Nejvyšší soud tento měsíc vyjádřit k ústavnosti opatření indické centrální banky zakazující bankám a platebním subjektů provádět a obstarávat obchody s kryptoměnami. O nejzajímavějších rozhodnutích tohoto druhu vás budeme na stránkách našeho blogu informovat.

Další články