Proč podle českého soukromého práva nelze uvažovat o (ICO) tokenech jako o cenných papírech

V článku pro Právní rozhledy se profesor Jan Dědič, za advokátní kancelář FINREG PARTNERS pak Jan Šovar a Ondřej Mikula, zabývali tématem ICO tokenů. V samotném článku odborně rozebrali, proč nelze tyto tokeny podle soukromého práva považovat za cenné papíry.

V analýze povahy tokenů přitom spoluautoři zohlednili specifickou povahu cenných papírů v České republice, a to především v souvislosti s úpravou obsaženou v občanském zákoníku. Na závěr předjímají, za jakých podmínek by bylo možné tokeny za cenné papíry považovat a zmiňují, že o přiznání elektronické formy se již uvažovalo u dokumentů, jako jsou námořní nebo nákladní listy. „Je na rozhodnutí exekutivy, zda v tradičním chápání cenného papíru navrhne změnu spočívající v obecném zakotvení cenného papíru jako věci „elektronické“, nehmotné,“ dodávají. Zároveň se ale shodují, že současná právní nemožnost kvalifikace tokenů jako cenných papírů podle tuzemského práva není překážkou jejich praktického využití v českém prostředí.

Článek vyšel v Právních rozhledech 15-16/2018

Další články