Regulatorní sandboxy a inovativní huby: FINREG PARTNERS se zúčastnila kulatého stolu EBA v Londýně

Evropský orgán pro bankovnictví (European Banking Authority) v Londýně uspořádal kulatý stůl na téma regulatorních sandboxů a inovativních hubů, kterého se zúčastnil partner advokátní kanceláře FINREG PARTNERS Jan Šovar. Ten v rámci diskuse vystoupil s tím, jak důležitou roli hraje dobudování skutečného level playing field v rámci EU v oblasti licenčních řízení.

Stručná prezentace ke kulatému stolu

Podrobný report EBA a ESMA k regulatorním sandboxům a inovativním hubům

Další články