Blíží se konec lhůty pro splnění požadavků vůči ČNB.

Poskytovatelé platební služeb malého rozsahu („poskytovatel“) a vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu („vydavatel“), kteří získali oprávnění České národní banky před 13. lednem 2018, by měli zpozornět.

Pokud tak již neučinili, musí nejpozději do 13.10.2018. České národní bance doložit, že splňují příslušné požadavky nového zákona upravujícího platební styk. Jestliže tak neučiní, Česká národní banka jim oprávnění k činnosti odejme.

Jakkoli centrální banka publikovala na svém webu základní informace o tom, jaké dokumenty je třeba pro pokračování v činnosti doložit, je nutné si uvědomit, že k zahájení řízení o odnětí povolení Česká národní banka přistoupí i tehdy, pokud poskytovatel nebo vydavatel sice lhůtu dodrží, ale splnění požadavků řádně nedoloží. To mj. vyžaduje řádnou přípravu a vysokou míru expertízy při přípravě příslušných dokumentů, neboť doložení požadavků musí být z pohledu zákona úplné, a to nejen v okamžiku podání, ale také v momentě, kdy poskytovatele nebo vydavatele Česká národní banka vyzve k jeho doplnění.

Další články