Jan Šovar a Ondřej Mikula pro FintechCowboys: FinTech to v České republice nemá lehké

V rozhovoru pro přední český magazín o finančních technologiích FintechCowboys.cz Jan Šovar a Ondřej Mikula promluvili o tuzemské regulaci FinTechu, legislativě v oblasti poskytování finančních služeb, ale i o založení vlastní advokátní kanceláře, která se mimo jiné specializuje právě na služby v této oblasti a na získávání licencí od České národní banky.

Oba advokáti se v rozhovoru shodli, že jedním z hlavních problémů současné praxe v oblasti FinTechu je absence dostatečně konkrétní legislativy. Společnosti se proto podle Ondřeje Mikuly nyní musí potýkat s tím, že legislativa týkající se poskytovatelů finančních služeb je matoucí i pro tradiční společnosti, natož pro inovátory a start-upy. „…často není na první pohled zřejmé, zda a která finanční regulace se na jejich nové digitální služby uplatní,“ dodává.

Stejně tak se advokáti shodují, že například správní řízení pro získání licence ČNB k oprávnění k poskytování některých služeb dle implementace PSD2 je příliš zdlouhavé. Licenční řízení třeba zpomaluje to, že dokumenty pro získání licence zpravidla musí být předkládány v českém překladu, kdežto jiné evropské země umožňují i předložení v anglickém jazyce.

Legislativa specificky zaměřená na FinTech však bude nepochybně vznikat. Lze tak usuzovat například i z akčního FinTechového plánu, který Komise EU uveřejnila na jaře roku 2018 a ze stále intenzivnějších aktivit tzv. ESAs, zejména pak European Banking Authority (EBA),“ dodal k budoucímu vývoji práva v oblasti finančních technologií Jan Šovar.

Celé znění rozhovoru

Další články