Úspěšně jsme registrovali obhospodařovatele (AIFM)

Úspěšně jsme před Českou národní bankou pomohli získat klientovi, který nesídlí v členském státě Evropské unie, registraci k nabízení investic do zahraničního investičního fondu srovnatelného s fondem kvalifikovaných investorů. Správce není ve své domovské zemi zvláště regulovaný.  Registrační řízení vyžadovalo dostatečné prokázání srovnatelnosti s institutem obhospodařovatele podle českého práva. 

Další články