Pomohli jsme Trisbee s přelicencováním dle PSD2

FINREG PARTNERS poskytla poradenství společnosti Trisbee v souvislosti s tzv. přelicencováním v návaznosti na úpravu nového zákona o platebním styku po implementaci směrnice PSD2. 

Podle přechodných ustanovení nového zákona o platebním styku je každý poskytovatel platebních služeb malého rozsahu nebo vydavatel elektronických peněz malého rozsahu registrovaný podle předchozího zákona oprávněn po přechodnou dobu nadále pokračovat ve své činnosti, a to až do 13. 1. 2019. Takový poskytovatel není povinen žádat ČNB o udělení nového povolení k činnosti podle nového zákona, pokud však ČNB doloží, že i nadále splňuje podmínky pro udělení povolení v kontextu nového zákona o platebním styku. Tuto povinnost musel splnit nejpozději do 13. 10. 2018. 

Právě s tímto FINREG PARTNERS Trisbee pomohla, když ji poskytla komplexní poradenství  při přípravě a doložení zavedení řádného systému řízení bezpečnostních a provozních rizik, systému vyřizování stížností a reklamací, hlášení incidentů a doložila splnění dalších předpokladů vyžadovaných novým zákonem.

Aplikace Trisbee, která je v oblasti českého fintechu velmi známá, umožňuje jednoduchým způsobem realizovat mobilní platby, a to i v případě, kdy obchodník nemá platební terminál. 

Více o aplikaci se dozvíte na www.trisbee.com

Další články