Úspěšně jsme registrovali dalšího podlimitního obhospodařovatele …

Úspěšně jsme ve zvláštním řízení před Českou národní bankou pomohli získat klientovi, který nesídlí v členském státě Evropské unie, povolení k nabízení investic do zahraničního investičního fondu. Navíc se jednalo o obhospodařovatele, který byl podlimitní (tedy mimo regulaci dle AIFMD). 

Úspěšně jsme ve zvláštním řízení před Českou národní bankou pomohli získat klientovi, který nesídlí v členském státě Evropské unie, povolení k nabízení investic do zahraničního investičního fondu. Navíc se jednalo o obhospodařovatele, který byl podlimitní (tedy mimo regulaci dle AIFMD). 

Uvedené řízení (podle § 324 a násl. zákona o investičních společnostech a investičních fondech) je velmi specifické a oznamování ČNB tak vyžaduje preciznost i komplexní pochopení problematiky obhospodařování investičních fondů. Jedná se o jednu z klíčových oblastí specializace advokátní kanceláře FINREG PARTNERS, kde Ondřej Mikula i Jan Šovar mají mnoholeté praktické zkušenosti. Pod vedením Jana Šovara se za jeho působení na Ministerstvu financí zpracovával mimo jiné zákon o investičních společnostech a investičních fondech. Jak Jan Šovar, tak Ondřej Mikula jsou navíc spoluautoři jediného komentáře k tomuto zákonu, který byl na českém trhu vydán.

Další články