FINREG PARTNERS se stává členem Česko Izraelské smíšené obchodní komory

Účasti v komoře si velice vážíme, spatřujeme totiž velký smysl v rozvíjení spolupráce s klienty ze státu Izrael působícími v oblasti fintechu při podnikání v České republice.

Naše advokátní kancelář byla koncem února roku 2019 přijata za člena Česko Izraelské smíšené obchodní komory (ČISOK). Účasti v komoře si velice vážíme, spatřujeme totiž velký smysl v rozvíjení spolupráce s klienty ze státu Izrael působícími v oblasti fintechu při podnikání v České republice.

Komora napomáhá obchodu mezi českými a izraelskými subjekty, pořádá networkingové akce a nadále například spolupracuje s Hospodářskou komorou ČR a Svazem průmyslu a dopravy ČR při přípravách podnikatelských delegací doprovázející státní a oficiální návštěvy českých představitelů ve státě Izrael.

Více o komoře 

Další články