Covid-19 a pohotovostní plány finančních institucí

V souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření mohou občané a firmy vyřídit nezbytné záležitosti u poskytovatelů finančních služeb. 

Jakkoli se na to první pohled nemusí zdát, současná situace ohledně pandemie Covid-19 má přímý dopad i do regulatorních opatření investičních společností, obchodníků s cennými papíry a finančních institucí podléhajících dohledu České národní banky.

 

V souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření mohou občané a firmy vyřídit nezbytné záležitosti u poskytovatelů finančních služeb. Dle bodu I. písm. c) cit. usnesení vláda „zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou: … využívání nezbytných finančních a poštovních služeb.“

 

Byť je finančním institucím nadále umožněno obsluhovat klienty, nemohou tak činit bez patřičného plánu zajištění kontinuity provozu (business continuity plan). Každý poskytovatel finančních služeb musí aktivně přistupovat ke krytí rizik, včetně krytí rizik v souvislosti s rizikem koronaviru.

 

Vzhledem k těžko předvídatelnému vývoji dopadů šíření infekce a bezprecedentní mimořádnosti situace jsme rádi, že jsme mohli již několika subjektům od včerejška pomoci s business continuity plánem a informováním investorské a obecné veřejnosti.

 

Business continuity plán musí být schválen vedením poskytovatele a měl by mezi jiným:

 

  • uvádět, jakým způsobem a kterými pracovníky (s uvedením kontaktních údajů) bude zajišťován provoz v souladu s regulatorními požadavky, případně s jakými omezeními,
  • obsahovat definice okolností, za kterých může být přistoupeno k omezení finančních služeb (typicky k pozastavení vydávání a odkupování podílových listů či investičních akcií),
  • konkretizovat, jakým způsobem, za splnění jakých podmínek a prostřednictvím aktualizace kterých dokumentů, budou informováni investoři, a
  • upřesňovat, jakým způsobem se mohou klienti na poskytovatele obracet a zda je možná fyzická návštěva (pokud ano, tak s přihlédnutím relevantních rozhodnutí vlády, za jakých podmínek).

Další články