FinTech

15 Led: ESMA a EBA vydaly závěry a doporučení k ICO tokenům

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) a Evropský orgán pro bankovnictví (EBA) začátkem roku publikovaly zhodnocení regulatorního rámce virtuálního majetku či kryptoaktiv (crypto-assets) podle existující evropské legislativy, a poskytly Evropské komisi svá stanoviska ohledně budoucích legislativních iniciativ v této oblasti.