FINTECH

OBCHODNÍ POHLED

Technologie v oblasti financí (Fintech) se v posledních letech staly světovým fenoménem. K znatelnému rozvoji došlo i v České republice za účasti mnoha úspěšných hráčů jak z řad fintechových startupů, tak ze sektoru tradičních finančních institucí. Fintech typicky zahrnuje široké spektrum oblastí, činností a služeb, jako jsou například platební služby, poskytování spotřebitelských úvěrů (P2P platformy), financování, asset management (robotické poradenství) nebo kryptoměny a ITO/ICO. Naše kancelář je díky svým rozsáhlým znalostem a zkušenostem schopna poskytovat efektivní právní poradenství ve všech fintechových oblastech. Pomáháme fintechovým společnostem i finančním institucím budovat jejich podnikatelské aktivity a rozvíjet nové metody poskytování služeb.

POHLED REGULACE

Fintech jako relativně nová oblast zájmu často postrádá jasný právní a regulatorní rámec. Jeho jádrem je však zpravidla poskytování finančních služeb, které podléhá robustní finančněprávní regulaci, jako je například regulace poskytování platebních služeb dle zákona o platebním styku, regulace poskytování spotřebitelského úvěru, investičních služeb, veřejné nabídky cenných papírů, ochrana osobních údajů nebo AML/CFT. Současně platí, že celá řada nových pravidel a právních předpisů je připravována a dříve nebo později na fintech dopadne. Poskytujeme komplexní poradenství fintechovým startupům i finančním institucím k dosažení plného souladu (compliance) jejich činností s příslušnými regulatorními požadavky, a to tím nejefektivnějším možným způsobem.

KLÍČOVÉ OBLASTI

Pomáháme fintechovým startupům, finančním institucím a dalším klientům, a to zejména v těchto oblastech:

  PLATEBNÍ SLUŽBY

Naše služby zahrnují regulatorní a právní poradenství pro poskytovatele platebních služeb a služeb cash managementu, poskytovatele služeb nepřímého dání platebního příkazu (PISPs) a poskytovatelů služeb informování o účtech (AISPs), včetně přípravy žádosti o licenci (povolení) od ČNB, poskytování externího compliance, přípravy obchodních podmínek a dalších smluvních i nesmluvních dokumentů se zákazníky v souladu s požadavky na AML/CFT a ochranu osobních údajů dle GDPR.

ITO/ICO A KRYPTOMĚNY

V předchozí praxi jsme se detailně zaměřovali na právní a regulatorní problémy spojené s krypto a blockchain technologiemi, a to od počátku jejich rozvoje v České republice. Poskytujeme poradenství v různých právních oblastech týkajících se kryptoměn, a to jak z hlediska finanční regulace (např. AML/CFT pravidla), tak z hlediska občanského a obchodního práva. Jako jedni z mála právníků v České republice máme velké znalosti procesu vedoucího k realizaci ICO, resp. ITO (initial token offerings), včetně jeho regulatorních důsledků.

 CROWDFUNDING A P2P PLATFORMY

Poskytujeme komplexní právní a regulatorní poradenství online crowdfundingovým a peer-to-peer platformám, jako jsou kapitálové (equity), dluhové nebo hybridní investiční crowdfundingové platformy a P2P platformy půjček a financování (včetně těch, které zprostředkovávají investice do úvěrových pohledávek).

SPOLUPRÁCE MEZI FINTECH SPOLEČNOSTMI A FINANČNÍMI INSTITUCEMI

Fintechové startupy často obtížně navazují spolupráci s bankami a jinými finančními institucemi. Tato spolupráce je přitom mnohdy klíčová pro jejich podnikatelský rozvoj. Známe regulatorní požadavky a z toho vyplývající interní potřeby českých bank. Tyto znalosti umíme využít tak, abychom pomohli nastavit parametry jejich spolupráce s našimi českými i zahraničními klienty (včetně otevření příslušných bankovních účtů) nebo abychom umožnili našim klientům profitovat z nového prostředí otevřeného bankovnictví (open banking).

 M&A A FINANCOVÁNÍ

Poskytujeme expertní právní služby v souvislosti s akvizicemi fintechových startupů, včetně due diligence, posouzení regulatorního rizika a strukturování transakce. Naše poradenství zahrnuje různé formy financování fintechových projektů a investic do nich.