INVESTIČNÍ FONDY

OBCHODNÍ POHLED

Máme bohaté zkušenosti ze sektoru investičních fondů a asset managementu. Poskytujeme poradenství tuzemským i zahraničním nemovitostním fondům, private equity a venture kapitálovým fondům, hedge fondům a fondovým správcům v různých záležitostech, včetně zakládání fondů, nastavení jejich korporační struktury, realizace investic a transakcí, nabízení a distribuce fondů a přípravy relevantní dokumentace. Ve spolupráci se zahraničními poradci pomáháme našim klientům zakládat zahraniční investiční struktury ve výhodných jurisdikcích, jako je například lucemburský SIF nebo RAIF.

POHLED REGULACE

Naše regulatorní poradenství zahrnuje široké spektrum záležitostí týkajících se investičních fondů a asset managementu. Poskytujeme právní služby v souvislosti se strukturováním fondu a jeho založením, včetně licencování fondů nebo investiční společnosti u České národní banky (ČNB) dle zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Zabýváme se také poskytováním služeb compliance a poskytujeme komplexní služby v souvislosti s přeshraničním nabízením a distribucí alternativních fondů i fondů typu UCITS, včetně příslušné notifikační procedury.

KLÍČOVÉ OBLASTI

Poskytujeme právní poradenství investičním fondům, investičním společnostem, asset managerům, investorům a dalším subjektům pohybujícím se v odvětví správy majetku v oblastech, jako jsou:

 ZAKLÁDÁNÍ FONDŮ A KORPORAČNÍ NASTAVENÍ

Naše služby zahrnují kompletní právní servis v souvislosti se zakládáním a strukturováním struktur kolektivního investování a vehiklů určených kvalifikovaným investorům, včetně zakládání fondů ve formě SICAVu s podfondy, podílového fondu nebo komanditní společnosti na investiční listy (KSIL). Jsme také schopni pomoci klientům při zakládání zahraničních investičních struktur, např. v Lucembursku.

 LICENCE ČNB

Pro případy, kdy klient nevyužije služeb licencované investiční společnosti nebo zahraničního obhospodařovatele investičních fondů, jsme schopni poskytnout komplexní právní a regulatorní služby v souvislosti s licencováním investiční společnosti, administrátora nebo samosprávného investičního fondu.

 PŘESHRANIČNÍ NABÍZENÍ FONDŮ

Poskytujeme kompletní právní služby spojené s přeshraničním nabízením fondů v České republice i v rámci EU. Radíme našim klientům ohledně restrikcí při neveřejném nabízení (private placement) a v souvislosti s dalšími relevantními požadavky při distribuci alternativních investičních fondů i fondů typu UCITS.

COMPLIANCE A VNITŘNÍ PROCESY

Součástí našich služeb je i externí compliance a regulatorní podpora individuálním portfolio managerům a investičním společnostem. Pomůžeme nastavit vnitřní procesy, připravíme vnitřní dokumenty a poskytneme služby monitorování legislativy a jejich změn, včetně implementace nové regulace, úpravy AML/CFT procesů, DPO a školení a podpory relevantních zaměstnanců.

REORGANIZACE A LIKVIDACE FONDU

V rámci našich služeb radíme i v souvislosti s fúzemi a jinými formami reorganizace fondů a jiných investičních struktur. Máme unikátní zkušenost s likvidací a ukončením činnosti fondů a podfondů.