O NÁS

ZALOŽENÍ KANCELÁŘE

Advokátní kancelář FINREG PARTNERS se sídlem v Praze byla založena v květnu roku 2018 dvěma zkušenými advokáty Janem Šovarem a Ondřejem Mikulou, kteří do té doby působili v jedné z největších českých advokátních kanceláří. Jedná se o specializovanou kancelář, která se zaměřuje na poskytování komplexních právních služeb tuzemským a zahraničním klientům v oblasti financí a finančních trhů.

NÁŠ PŘÍSTUP

Dobře si uvědomujeme, že svět finančních služeb a trhů v současnosti čelí narůstající regulaci, stejně jako změnám způsobeným rozvojem v oblasti digitálních technologií. Naši kancelář jsme založili s cílem poskytovat klientům vysoce kvalitní právní služby moderním, efektivním a praktickým způsobem tak, abychom jim pomáhali tato rizika optimálně řídit.

Naším cílem je poskytovat klientům právní a regulatorní poradenství postavené na dobré znalosti podnikání, obchodního modelu klientů a prostředí v oblasti finančních trhů v České republice. Tuto znalost jsme načerpali díky předchozímu mnohaletému působení v poradenství renomovaným finančním institucím a jiným subjektům.

Klientům poskytujeme právní služby, včetně služeb compliance, které vždy přizpůsobujeme jejich konkrétním potřebám. Náklady na naše právní služby jsou transparentní a klientovi předem známé. Upřednostňujeme fixní formu odměny, kdykoliv je takový postup vhodný.

TÝM

JAN ŠOVAR
Partner

Jan Šovar je advokátem a zakládajícím partnerem advokátní kanceláře FINREG PARTNERS. Zaměřuje se na regulaci finančního sektoru, cenné papíry, FinTech, blockchain a STO, platební a bankovní služby, investiční služby, problematiku investičních fondů a asset managementu.

Před založením kanceláře FINREG PARTNERS působil v jedné z největších českých advokátní kanceláří Kocián Šolc Balaštík. Předtím také v Paříži v předchůdci dnešního orgánu ESMA nebo v investiční bance Deutsche Bank v Londýně. Mnoho let také působil v čele legislativy kapitálového trhu na Ministerstvu financí, kde se pod jeho vedením zpracovávala klíčová legislativa v oblasti kapitálového trhu (zejména zákon o investičních společnostech a investičních fondech – ZISIF a reforma dluhopisové úpravy).

Více

Jan je znám jako autor z řady významných právních publikací, včetně jediného aktuálního komentáře k zákonu o investičních společnostech a investičních fondech, komentáře k zákonu o podnikání na kapitálovém trhu nebo nejprodávanějšího komentáře k občanskému zákoníku. Věnuje se lektorské a přednáškové činnosti v České republice i v zahraničí. Pravidelně přednáší o cenných papírech, regulaci blockchainu a kryptoměn, FinTechu a o dalších souvisejících tématech na právnických fakultách v Brně a Olomouci.

VZDĚLÁNÍ

 • Fakulta mezinárodních vztahů, VŠE, Praha
 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
 • City of London Programme, Londýn

JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI

 • Angličtina, Francouzština

KLÍČOVÉ PUBLIKACE

ČLENSTVÍ

 • Česká advokátní komora

ONDŘEJ MIKULA
Partner

Ondřej Mikula je advokátem a zakládajícím partnerem advokátní kanceláře FINREG PARTNERS. Specializuje se na oblast regulace finančních a investičních služeb, FinTech a AML/CFT, blockchain a STO, bankovnictví a finance, kapitálové trhy, včetně emisí dluhopisů a jiných cenných papírů, korporační právo a M&A.

Před založením kanceláře FINREG PARTNERS působil mnoho let v jedné z největších českých advokátních kanceláří Kocián Šolc Balaštík, kde poskytoval poradenství při významných tuzemských i přeshraničních emisí dluhopisů a jiných (hybridních) investičních nástrojů a v souvislosti s rozsáhlými úvěrovými a korporačními transakcemi. Podílel se také na implementaci klíčové legislativy v oblasti finančních služeb (zejména MiFID II nebo MCD) u českých bank a dalších subjektů finančního trhu.

Více

Ondřej je spoluautorem řady známých právních publikací v oblasti regulace finančního trhu, včetně jediného aktuálního komentáře k zákonu o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF) nebo pasáží o cenných papírech v komentáři k občanskému zákoníku. Pravidelně se věnuje též lektorské a přednáškové činnosti. Přednáší témata týkající se právních aspektů FinTechu (včetně kryptoměn a blockchainu) na právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně.

VZDĚLÁNÍ

 • Právnická fakulta Masarykovy Univerzity, Brno
 • Právnická fakulta, University of Copenhagen, Kodaň

JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI

 • Angličtina, Francouzština 

KLÍČOVÉ PUBLIKACE

ČLENSTVÍ

 • Česká advokátní komora

petra dosoudilovÁ
Advokátka

Petra Dosoudilová je advokátkou, která se v advokátní kanceláři FINREG PARTNERS specializuje na problematiku platebních a investičních služeb, FinTech, právo nemovitostí a litigace.

Před zahájením spolupráce s FINREG PARTNERS působila několik let v přední české velké advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík a ještě předtím v PRK Partners. Poskytovala a poskytuje právní poradenství předním českým finančním institucím a fintechovým startupům. Dlouhodobě se zaměřuje rovněž na německy mluvící zahraniční klientelu, a to s ohledem na její výborné znalosti odborné Němčiny nabyté mimo jiné během stáže v advokátní kanceláři v Německu.

Více

VZDĚLÁNÍ

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha

JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI

 • Angličtina, Němčina

ČLENSTVÍ

 • Česká advokátní komora

JIŘÍ KARPJÁK
Právní asistent

Jiří Karpják začal v advokátní kanceláři FINREG PARTNERS pracovat v roce 2019. V současnosti dokončuje svá studia na právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Intenzivně se zajímá o problematiku kapitálového trhu a nových technologií na finančním trhu, včetně kryptoměn a blockchainu. Před nastoupením do advokátní kanceláře působil jako analytik v kryptoměnovém fondu.

Více

JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI

 • Angličtina, Ruština

Markéta valušková
Právní asistentka

Markéta Valušková pracuje v advokátní kanceláři FINREG PARTNERS od roku 2020. Markéta je ve čtvrtém ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Za sebou má však i zahraniční studijní pobyt na právnické fakultě ve Valencii a bohaté zkušenosti z juniorských pozicí v předních českých advokátních kancelářích. V advokátní kanceláři se věnuje problematice digitálních technologií, FinTechu a kapitálovým trhům.

Více

JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI

 • Angličtina, Ruština

PETR POCHMAN
Právní asistent

Petr Pochman je součástí týmu advokátní kanceláře FINREG PARTNERS od roku 2020. Petr je studentem čtvrtého ročníku Právnické fakulty, Univerzity Karlovy, studijní obor Právo. Má ale studijní zkušenosti i ze zahraničí, a to z právnické fakulty Univerzity v Kobe v Japonsku. Před nástupem do advokátní kanceláře FINREG PARTNERS pracoval v předních českých advokátních kancelářích. Věnuje se oblasti práva finančního trhu a digitálním technologiím, včetně FinTechu.

Více

JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI

 • Angličtina

ČLENSTVÍ KANCELÁŘE:

Je hrdým členem následujících asociací a komor:

 • Česká advokátní komora (ČAK)
 • Americká obchodní komora v ČR (AmCham)
 • Česko izraelská smíšená obchodní komora (ČISOK)