O NÁS

ZALOŽENÍ KANCELÁŘE

Advokátní kancelář FINREG PARTNERS se sídlem v Praze byla založena v květnu roku 2018 dvěma zkušenými advokáty Janem Šovarem a Ondřejem Mikulou, kteří do té doby působili v jedné z největších českých advokátních kanceláří. Jedná se o specializovanou kancelář, která se zaměřuje na poskytování komplexních právních služeb tuzemským a zahraničním klientům v oblasti financí a finančních trhů.

NÁŠ PŘÍSTUP

Dobře si uvědomujeme, že svět finančních služeb a trhů v současnosti čelí narůstající regulaci, stejně jako změnám způsobeným rozvojem v oblasti digitálních technologií. Naši kancelář jsme založili s cílem poskytovat klientům vysoce kvalitní právní služby moderním, efektivním a praktickým způsobem tak, abychom jim pomáhali tato rizika optimálně řídit.

Naším cílem je poskytovat klientům právní a regulatorní poradenství postavené na dobré znalosti podnikání, obchodního modelu klientů a prostředí v oblasti finančních trhů v České republice. Tuto znalost jsme načerpali díky předchozímu mnohaletému působení v poradenství renomovaným finančním institucím a jiným subjektům.

Klientům poskytujeme právní služby, včetně služeb compliance, které vždy přizpůsobujeme jejich konkrétním potřebám. Náklady na naše právní služby jsou transparentní a klientovi předem známé. Upřednostňujeme fixní formu odměny, kdykoliv je takový postup vhodný.

TÝM

JAN ŠOVAR
Partner

Jan Šovar je advokátem a zakládajícím partnerem advokátní kanceláře FINREG PARTNERS. Zaměřuje se na regulaci finančního sektoru, cenné papíry, FinTech, blockchain a STO, platební a bankovní služby, investiční služby, problematiku investičních fondů a asset managementu.

Před založením kanceláře FINREG PARTNERS působil v jedné z největších českých advokátní kanceláří Kocián Šolc Balaštík. Předtím také v Paříži v předchůdci dnešního orgánu ESMA nebo v investiční bance Deutsche Bank v Londýně. Mnoho let také působil v čele legislativy kapitálového trhu na Ministerstvu financí, kde se pod jeho vedením zpracovávala klíčová legislativa v oblasti kapitálového trhu (zejména zákon o investičních společnostech a investičních fondech – ZISIF a reforma dluhopisové úpravy).

Více

Jan je znám jako autor z řady významných právních publikací, včetně jediného aktuálního komentáře k zákonu o investičních společnostech a investičních fondech, komentáře k zákonu o podnikání na kapitálovém trhu nebo nejprodávanějšího komentáře k občanskému zákoníku. Věnuje se lektorské a přednáškové činnosti v České republice i v zahraničí. Pravidelně přednáší o cenných papírech, regulaci blockchainu a kryptoměn, FinTechu a o dalších souvisejících tématech na právnických fakultách v Brně a Olomouci.

VZDĚLÁNÍ

 • Fakulta mezinárodních vztahů, VŠE, Praha
 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
 • City of London Programme, Londýn

JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI

 • Angličtina, Francouzština

KLÍČOVÉ PUBLIKACE

ČLENSTVÍ

 • Česká advokátní komora

ONDŘEJ MIKULA
Partner

Ondřej Mikula je advokátem a zakládajícím partnerem advokátní kanceláře FINREG PARTNERS. Specializuje se na oblast regulace finančních a investičních služeb, FinTech a AML/CFT, blockchain a STO, bankovnictví a finance, kapitálové trhy, včetně emisí dluhopisů a jiných cenných papírů, korporační právo a M&A.

Před založením kanceláře FINREG PARTNERS působil mnoho let v jedné z největších českých advokátních kanceláří Kocián Šolc Balaštík, kde poskytoval poradenství při významných tuzemských i přeshraničních emisí dluhopisů a jiných (hybridních) investičních nástrojů a v souvislosti s rozsáhlými úvěrovými a korporačními transakcemi. Podílel se také na implementaci klíčové legislativy v oblasti finančních služeb (zejména MiFID II nebo MCD) u českých bank a dalších subjektů finančního trhu.

Více

Ondřej je spoluautorem řady známých právních publikací v oblasti regulace finančního trhu, včetně jediného aktuálního komentáře k zákonu o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF) nebo pasáží o cenných papírech v komentáři k občanskému zákoníku. Pravidelně se věnuje též lektorské a přednáškové činnosti. Přednáší témata týkající se právních aspektů FinTechu (včetně kryptoměn a blockchainu) na právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně.

VZDĚLÁNÍ

 • Právnická fakulta Masarykovy Univerzity, Brno
 • Právnická fakulta, University of Copenhagen, Kodaň

JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI

 • Angličtina, Francouzština 

KLÍČOVÉ PUBLIKACE

ČLENSTVÍ

 • Česká advokátní komora

ANEŽKA KARPJÁKOVÁ

Anežka Karpjáková pracuje v advokátní kanceláři FINREG PARTNERS od roku 2019. Anežka vystudovala fakultu sociálních studií na Masarykově univerzitě v Brně a v současnosti stále studuje na právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Má za sebou řadu zahraničních stáží, včetně stáže na Velvyslanectví ČR v Ottawě nebo v kanceláři europoslance v Bruselu. Anežka se zabývá především problematikou fintechu a regulací platebních služeb, včetně veřejnoprávních i soukromoprávních aspektů.

Více

JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI

 • Angličtina

JIŘÍ KARPJÁK

Jiří Karpják začal v advokátní kanceláři FINREG PARTNERS pracovat v roce 2019. V současnosti dokončuje svá studia na právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Intenzivně se zajímá o problematiku kapitálového trhu a nových technologií na finančním trhu, včetně kryptoměn a blockchainu. Před nastoupením do advokátní kanceláře působil jako analytik v kryptoměnovém fondu.

Více

JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI

 • Angličtina, Ruština

KATEŘINA BURIANOVÁ

Kateřina Burianová začala pracovat v advokátní kanceláři FINREG PARTNERS v roce 2019. Kateřina má bohaté zkušenosti s fungováním advokacie z mnohaletého působení v přední české advokátní kanceláři. Kateřina je podporou celého týmu advokátní kanceláře.

Více

JAZYKOVÉ DOVEDNOSTI

 • Angličtina

ČLENSTVÍ KANCELÁŘE:

Je hrdým členem následujících asociací a komor:

 • Česká advokátní komora (ČAK)
 • Americká obchodní komora v ČR (AmCham)
 • Česko izraelská smíšená obchodní komora (ČISOK)